Werkwijze omtrent Wet DBA

REGELT

Duidelijkheid omtrent zelfstandigheid

De Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is een Nederlandse wet die is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De wet verving op 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Doel van de wet
Het doel van de wet is om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit is belangrijk omdat er bij een arbeidsovereenkomst ook verplichtingen voor een organisatie gelden. Zo moet een werkgever bijvoorbeeld loonheffingen inhouden en betalen, en heeft een werknemer recht op vakantiegeld en ontslagvergoeding.
Hoe werkt de wet
In de Wet DBA zijn een aantal criteria opgenomen die bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deze criteria zijn onder andere:
 • De mate van instructie en controle door de opdrachtgever
 • De mate van zelfstandigheid van de opdrachtnemer
 • De duur van de opdracht
 • De aard van de werkzaamheden
Handhaving

De Belastingdienst kan controleren of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, dan kan de opdrachtgever worden aangesproken op het betalen van loonheffingen en boetes.


Complex

De Wet DBA is een complex onderwerp met veel voor- en tegenstanders. Daarbij geldt dat er in veel gevallen nog onduidelijkheid blijft. Onder andere hierom is in 2021 een pilot gestart met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie, die zou helpen om te bepalen over er sprake is van een arbeidsovereenkomt. Het doel was dat deze module de Wet DBA zou vervangen, maar ook deze module gaf niet de gewenste duidelijkheid.

FACILITEERT

OVEREENKOMSTEN

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruikmaken van modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze overeenkomsten geven meer zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie. Door ons lidmaatschap van de NBBU beschikken wij over verscheidene modelovereenkomsten hiervoor.

Raamovereenkomst

Wij kunnen voor zorgorganisaties verzorgen dat er raamovereenkomsten worden gesloten met de zelfstandige zorgverleners. Dit kan helpen in het kader van de Wet DBA om de beoordeling van de arbeidsrelatie te vergemakkelijken.

In deze raamovereenkomst worden algemene voorwaarden tussen de zorgorganisatie en de zelstandige zorgverlener vastgelegd. Denk aan zaken als de uit te voeren werkzaamheden, tarieven, betalingsvoorwaarden, etc.

 

Het gebruik van een dergelijke raamovereenkomst heeft een aantal voordelen:

 • Betere rechtszekerheid: 
  Een raamovereenkomst geeft meer duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie. De afspraken in de raamovereenkomst worden namelijk als uitgangspunt genomen bij de beoordeling.
 • Betere administratieve afhandeling: 
  Een raamovereenkomst kan de administratieve afhandeling van opdrachten vereenvoudigen.
 • Betere flexibiliteit: 
  Een raamovereenkomst kan de flexibiliteit van de samenwerking tussen de zorgorganisatie en de zelfstandige zorgverlener vergroten.

Vanuit onze digitale omgeving kunnen wij de zorgverleners een raamovereenkomst toesturen om deze digitaal te ondertekenen.

Overeenkomst van opdrachten

Naast de raamovereenkomst kan hier als extra optie aan toegevoegd worden dat er een Overeenkomst van Opdracht wordt meegestuurd.

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de zorgorganisatie als opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan de zelfstandige zorgverlener als opdrachtnemer. De zorgverlener voert deze dienst of prestatie zelfstandig uit. In de overeenkomst worden werkafspraken vastgelegd die de zelfstandigheid van de zorgverlener laten zien.

In het kader van de Wet DBA is een overeenkomst van opdracht een mogelijke manier om aan te tonen dat er sprake is van een zelfstandige opdrachtnemer. De afspraken in de overeenkomst van opdracht worden namelijk als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Welke afspraken zijn belangrijk in een overeenkomst van opdracht?

Er zijn een aantal afspraken die belangrijk zijn in een overeenkomst van opdracht in het kader van de Wet DBA. Deze afspraken zijn bedoeld om de zelfstandigheid van de opdrachtnemer aan te tonen.

 • De mate van instructie en controle: 
  De zelfstandige zorgverlener moet een grote mate van zelfstandigheid hebben. De organisatie mag de opdrachtnemer niet in detail instrueren over hoe de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
 • De mate van persoonlijke arbeid: 
  De zorgverlener dient de werkzaamheden zelf uit te voeren. De organisatie mag de zorgverlener niet verplichten om werknemers in te huren.
 • De duur van de opdracht: 
  De zorgverlener moet de vrijheid hebben om de opdracht te beëindigen. De organisatie mag de zorgverlener niet verplichten om een bepaalde periode aan de opdracht te blijven werken. 
 • De aard van de werkzaamheden: 
  De werkzaamheden dienen te passen bij de aard van een zelfstandige onderneming. 

Waarom kies je voor CareMatch?

Zorgverleners en opdrachten door heel NL
Gekwalificeerde ZZP'ers
Betaal alleen bij geleverde zorg
Dezelfde dag nog een ZZP'er
Vervanging bij ziekte en uitval

Geliefd bij meerdere zorginstellingen

Weten wat CareMatch voor jou kan betekenen?

Direct hulp nodig?

Geef  jouw aanvraag nu door en wij nemen vandaag nog contact met je op!