Ons deskundige team staat voor je klaar!

Meest gestelde vragen t.a.v. zorgorganisaties

Algemene vragen

Jazeker. Naast de dagelijkse bereikbaarheid van onze matchers tussen 8:30 en 17:00 uur, hebben we in het weekend en elke vond tot 23:30 uur een bereikbaarheidsdienst.

Gedurende deze dienst kunnen er uiteraard nog vragen ingediend worden. Administratieve en minder dringende vragen pakken we de eerstvolgende werkdag weer op.

Ons kantoor zit in Delden. Je kan bij ons op kantoor langskomen, maar in principe gebeurt bijna alles online.

De eerste kennismakingen met zorgverleners vinden wel altijd live plaats. Dit kan bij ons op kantoor plaatsvinden. Maar dat kan ook op een locatie ergens in het land. Hier wordt je vooraf door onze matchers over geïnformeerd.

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Ja dit is mogelijk.
Over het algemeen geldt dat een dienst 12 uur vóór aanvang van de dienst kosteloos geannuleerd kan worden.

Wij houden de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) goed in de gaten. Als lid van de NBBU blijven we betrokken bij de ontwikkelingen rondom de wetgeving van inzet van ZZP’ers.

 • ZZP’ers dienen verschillende opdrachtgevers te hebben, daarvoor werken wij bewust niet volgens een tussenkomstmodel.
 • Op dit moment zitten de te matchen zorgverleners ruim boven het bedrag wat als uitgangspunt wordt gehanteerd als drempel voor de contra-indicatie
 • Met onze opdrachtgevers maken we afspraken omtrent op te stellen raamovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.

Wij hanteren verschillende stappen om de kwaliteit van onze zorgverleners zo hoog mogelijk te krijgen.

 • Voorafgaand aan de samenwerking voeren wij een persoonlijk intakegesprek van anderhalf uur om uw behoeften in kaart te brengen.
 • Onze werknemers hebben altijd up-to-date VOG en BIG-registraties.
 • Wij controleren diploma’s en referenties om ervoor te zorgen dat alle professionals gekwalificeerd zijn.
 • Bij het indienen van aanvragen, beoordelen wij telefonisch of de persoon bevoegd en bekwaam is voor eventuele verpleegtechnische handelingen.
 • Evaluaties vinden plaats in samenwerking met organisaties en worden besproken met zzp’ers.
 • Wij organiseren toegankelijke zorgcongressen tegen betaalbare tarieven.
 • Elke maand versturen wij een nieuwsbrief met vakinhoudelijke informatie, zoals het belang van goede rapportage en de vereisten voor ondernemers (nieuwe ontwikkelingen).
 • Zelfstandige zorgverleners hebben toegang tot een eigen portaal waarin behaalde certificaten worden opgeslagen.
 • We hechten veel waarde aan dossieropbouw van zelfstandige zorgverleners en onderhouden nauw contact via CareMatch.
 • In individuele gevallen volgen we ook nog een periode na een klacht, waarbij tips en trucs gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld voor trainingen.
Vragen t.a.v. dienstverlening

CareMatch levert intra- en extramurale zorg. Wat ons betreft is zorg altijd maatwerk. Dat betekent dat wij de behoefte helder in kaart willen hebben en daar de juiste zorgverlener bij matchen. Wij leveren zorgverleners die ondersteunen in het leveren van blokzorg, nachtzorg, 24-uurs zorg en wijkroutes.

Zo divers als de behoefte aan zorg kan zijn, zo divers is ook ons bestand aan zorgprofessionals. Onze zorgverleners zijn in te zetten bij:

 • Somatiek
 • PG
 • ALS
 • MS
 • Dementie
 • Alzheimer
 • Respijt zorg, mantelzorg, mantelzorgers
 • Terminale zorg
 • Palliatieve (thuis-)zorg, hospice, pension, buurtzorgpension
 • Tender love care

CareMatch heeft sinds haar bestaan voornamelijk zorgverleners in haar bestand ingeschreven vanaf niveau 3-IG.

Daarmee leveren wij dus de volgende niveaus:

 • Niveau 3-IG, Verzorgende IG
 • Niveau 4, Verpleegkundige MBO
 • Niveau 5, Verpleegkundige HBO
 • Niveau 6, Verpleegkundige HBO+

Onze zorgverleners wonen door heel Nederland. Met een nog steeds sterk groeiend bestand van nu al meer dan duizend gekwalificeerde ZZP’ers, voorzien wij opdrachtgevers van zorg op elke plek in het land.

Met een een unieke software-applicatie brengen wij efficiënt en effectief vraag en aanbod van ZZP’ers en opdrachtgevers in de zorg, bij elkaar. De planners van CareMatch ondersteunen hierbij. In ruim 95% van de gevallen hebben wij zelfs binnen 24 uur een match.

Niet alleen hebben wij een uitgebreid bestand met zorgverleners uit heel Nederland, we hebben ze ook allemaal persoonlijk gesproken. Alle zorgverleners zijn gescreend en gekwalificeerd. Ze beschikken over relevante diploma’s en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven.

Alle zorgverleners die wij matchen bij jouw vraagstuk zijn gekwalificeerde ZZP’ers. Zij werken dus als zelfstandige, maar worden volledig gefaciliteerd door CareMatch. Dit betekent dat wij ze voorzien van passende opdrachten en dat ze geen omkijken hebben naar administratie en facturatie. Hierdoor kan hun volle aandacht uitgaan naar hun passie: zorg verlenen!

Er is altijd contact met jou of jullie als opdrachtgever. Op het moment dat wij een geschikte zorgverlener hebben gevonden, zullen wij deze voorstellen. Bij akkoord plannen we deze dan ook in.

Bij voorkeur hebben wij rondom elke zorgaanvraag nog telefonisch contact. Zorg is tenslotte persoonlijk werk!

Onze ervaring is dat wij rond 95% van de aangevraagde diensten kunnen matchen met een zelfstandige zorgverlener.

In eerste instantie zal de zorgverlener zelf zorg proberen te dragen voor vervanging. Indien haar dit niet lukt, dan kan zij vragen of CareMatch haar hier bij kan helpen.

Indien er vervanging gevonden is, zal zij voor aanvang voorgesteld worden bij de opdrachtgever.
Voorwaarde is altijd dat de vervangende zorgverlener aan de wensen / eisen van de opdrachtgever voldoet.

Vragen t.a.v. ondersteuning

Een aanvraag kan op verschillende manieren ingediend worden:

Particulier en PGB:
Bij de PGB zal CareMatch enkel bij de zorgverlener een vergoeding  vragen ten behoeve van de geleverde diensten.

Zorgorganisaties (Zorg in Natura)
Bij de zorgorganisaties als opdrachtgever, verstuurt CareMatch twee facturen voor het aantal uren dat er zorg verleend is door een zorverlener. Daarbij worden de kosten voor de zorgverlener direct (administratief) verrekend.

 • Een factuur voor de Geleverde Zorg door de zorgverlener.
  Deze zijn te herkennen aan de “GZ” vermelding in het factuurnummer
  • Deze factuur bevat tevens een verrekening (aftrek) voor de bemiddelingskosten van de ZZP’er

 • Een factuur voor de Additionele diensten t.b.v. cliënt/opdrachtgever
  Deze zijn te herkennen aan de “AC” vermelding in het factuurnummer.
  • Deze bevat tevens een extra verrekening (bijdrage) voor de bemiddelingskosten van de ZZP’er

CareMatch verstuurt verschillende facturen. 

De opdrachtgever ontvangt twee facturen:

 • AC Factuur: Dit is de factuur van CareMatch voor de diesnten zij levert t.b.v. het matchen van een zorgverlener
 • GZ Factuur: Dit is de factuur van de Zelfstandige zorgverlener voor de zorg die hij of zij geleverd heeft

De mate van te declareren reiskosten is afhankelijk van hoe een opdrachtgever dit wil vergoeden.

Over het algemeen is het zo dat reiskosten-/tijd voor woon-werkverkeer niet gedeclareerd mogen worden, maar dat dit voor werk- werkverkeer wel mogelijk is.

Helaas kan het zo zijn dat iemand niet tevreden is over de gerealiseerde match en/of dienstverlening. Om onze dienstverlening op niveau te houden en te verbeteren, hebben we een klachtenbeleid opgesteld.

In principe is er altijd contact met zowel opdrachtgever als zelfstandige zorgverlener om een goed beeld te krijgen van de ontstane situatie. Echte kachten (kunnen) daarbij altijd vermeldt worden via onze klachtenformulier

Het minimaal aantal aan te vragen diensten is afhankelijk van het (type) aanvraag wat gedaan wordt.

 • Tijdelijke inval bij (bijvoorbeeld) terminale nachtzorg
  Er is hier geen limiet. Ook voor 1 nacht kunnen wij hoogstwaarschijnlijk iemand vinden. Eventueel nog op de dag zelf.
 • PGB/Particuliere zorg
  In dit geval is er veelal sprake van een meer persoonlijke setting en een planning op maat.
  De mate van intensiteit kan bij particuliere of PGB zorg erg varieren.  Daarvoor adviseren we in dit geval contact met ons op te nemen om alle mogelijkheden met elkaar te kunnen bespreken.
 • Tijdelijke versterking t.b.v. routes of locaties
  Er is hier geen limiet. Ook voor 1 dienst kunnen wij hoogstwaarschijnlijk iemand vinden. 

Weet je het niet zeker? Neem dan gerust contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

Voor ons is deze verklaring niet nodig. Maar een zorgverzekeraar of zorgkantoor kan hier wel eisen aan stellen bij zorgorganisaties in het geval nachtzorg of 24-uurszorg geleverd wordt.

Doe jij de aanvraag vanuit een zorgorganisatie voor nacht- of 24-uurszorg? Vraag dan bij jouw organisatie na of deze verklaring nodig is om terminale zorg vergoed te krijgen vanuit het zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Om zorgverleners te regelen voor een PGB vorm, is er wel een toekenningsbeschikking nodig, zie hier alle info tav PGB

Meest gestelde vragen t.a.v. ZZP'ers

Om je in te kunnen schrijven heb je het volgende nodig:

 • een recente pasfoto;
 • Curriculum Vitae;
 • een geldig legitimatiebewijs;
 • een diploma afgeronde beroepsopleiding in de gezondheidszorg;
 • een uittreksel BIG-register, dan wel herregistratie (indien van toepassing);
 • een uittreksel Kamer van Koophandel;
 • een actueel polisblad van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan twee jaar)
 • een actueel bewijs van inschrijving bij een klachtencommissie;
 • eventuele behaalde certificaten;
 • eventueel bewijs vaccinatie Hepatitis B.

Als je al deze gegevens compleet hebt, dan kun je je inschrijven via deze link.

Bij CareMatch werken we aan de hand van beschikbaarheid. Zorgaanvragen van organisaties of cliënten worden op basis van enkele criteria vergeleken met de ingeschreven en beschikbaar gestelde zorgverleners. Hoe meer jij jezelf beschikbaar stelt, hoe groter de kans dus is dat jij gematcht wordt.

Dat is goed nieuws! Om alle informatie te zien omtrent de cliënt en/of locatie kun je terecht in het zorgverleners-portaal.

Linksonder vind je de zorgvragen waarvoor je bent ingepland. Door te klikken op de grijze tabjes zie je alle benodigde informatie met betrekking tot cliëntgegevens, zorgvraag en planning. Daar zie je direct op welke locatie je zorg gaat verlenen. Onder de zorgvraag staat alle contactinformatie vermeld, zodat jij met het team of de locatie contact op kunt nemen voor de zorginhoudelijke overdracht. Ook vind je hier de praktische informatie over de te leveren zorg of toegang van de woning.

In het zorgverleners-portaal vind je een agenda. Deze kun je openen door het menu-item ‘Agenda’ aan te klikken of door op de startpagina te klikken op het blok ‘Beschikbaarheid’.

In de agenda stel je vervolgens jouw beschikbaarheid in. Hiervoor staan aan de linkerkant reeds standaard blokken klaar. Deze kun je met de muis (of met je vinger op een iPad of telefoon) naar de gewenste dag slepen.

Wil je langer of juist korter werken dan een standaard blok? Klik dan onderaan op een ingepland blok en pas deze aan.

Wil je een ingepland blok verwijderen? Klik dan op het ingeplande blok beschikbaarheid en kies voor de optie Verwijderen.

Ben je niet beschikbaar? Zet dan een blok ‘niet beschikbaar’ in de agenda. CareMatch zal je dan ook niet onnodig bellen.

CareMatch heeft de meeste zorgvragen gericht op palliatieve zorg.

De meeste zorgvragen gaan over één-op-één zorg voor terminale cliënten in hun laatste levensfase.

Daarnaast krijgen we ook aanvragen voor cliënten uit de GGZ, cliënten met een chronische aandoening of teams die ondersteuning in de wijk nodig hebben voor een bepaalde periode.

Intramurale opdrachten worden ook bij CareMatch aangevraagd.

Het kantoor van CareMatch zit gevestigd in Delden, het oosten van het land.

Vanuit hier plannen wij zorgvragen uit heel Nederland.

Wij zijn te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, zijn wij door de week ’s avonds tot 23.30 uur te bereiken en in het weekend van 08.00 tot 23.30 uur.

Heb je een vraag over de zorgverlening of planning? Neem dan contact op met CareMatch op nummer 074 – 3767222 of mail naar info@carematch.nl.

Heb je een probleem met het computersysteem? Neem dan contact op met ons ondersteuningsteam  op nummer 085 – 0493677 of mail naar support@carematchapplicatie.nl.

De verwerking van facturen is verschillend per opdrachtgever. Voor de meeste zorgorganisaties worden elke week de ingevoerde declaraties tot facturen verwerkt. Deze worden dan ook direct verstuurd naar de opdrachtgevers.
Voor sommige opdrachtgevers geldt dat dit aan het begin van elke maand verzonden wordt.

De betaling van de facturen ligt vervolgens bij de opdrachtgever zelf. Wij doen er alles aan om hen zo snel mogelijk te kunnen laten overmaken. Onze ervaring is dat over het algemeen binnen 14 dagen na het invoeren van jouw declaratie het geld overgemaakt wordt.

Het portaal Mijn CareMatch biedt jou als zorgverlener één toegang tot alle diensten die door CareMatch aan jou geleverd worden. Als jij ingeschreven bent bij CareMatch en een account krijgt, heb je toegang tot jouw eigen Digitale omgeving bij CareMatch. Zodra je alle verplichte documenten aangeleverd hebt en deze zijn goedgekeurd door CareMatch, dan krijg je ook de toegang tot het Zorgverlenersportaal om daadwerkelijk gematcht te worden voor de inzet van zorg.

Weten wat CareMatch voor jou kan betekenen?

Direct hulp nodig?

Geef  jouw aanvraag nu door en wij nemen vandaag nog contact met je op!