Het laatste nieuws

Laatste updates

Nieuws uit de zorg

Onze laatste nieuws

Brede afkeur wetsvoorstel (schijn)zelfstandigheid

Op 6 oktober is het “Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” ter internetconsulatie aangeboden. De ministier heeft met dit wetsvoorstel als doel het tegengaan (verminderen) van schijnzelfstandigheid én het tegengaan van onduidelijkheid voor zelfstandigen en werkgevenden over de wijze waarop zonder een arbeidsovereenkomst werk kan worden verricht. Gedurende deze periode

Lees Meer »

ZZP’ers en onregelmatigheid

Het nieuws wordt de laatste weken gedomineerd met dat ZZP’ers vooral de leuke diensten uit de planning pikken, het zogenoemde Cherry Picking. Zo wordt in de CAO’s vastgelegd dat mensen in loondienst voorrang moeten krijgen bij het kiezen van te werken diensten. En ook het IZA staat vol met deze

Lees Meer »

Toename van ZZP’ers in de zorg? Tijd voor nuance!

Het is onmiskenbaar dat het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in de zorgsector de afgelopen jaren is gestegen. Echter, het is belangrijk om op te merken dat deze groei niet zo sterk is als het landelijke gemiddelde over alle sectoren. Tijd voor nuance! Wat verklaart de toename van ZZP’ers in

Lees Meer »

Weten wat CareMatch voor jou kan betekenen?